Persondatapolitik – Fælledkanten

Denne persondatapolitik (”Persondatapolitikken”) gælder for behandling af personoplysninger i forbindelse med ejendomsprojektet ”Fælledkanten”, herunder for indsamling af personoplysninger på projektsiden ”Fælledkanten.dk”.

 

Dataansvarlige

 

Ejendomsprojektet Fælledkanten drives af:

EDC Projekt Poul Erik Bech

Bremerholm 29

1069 København K

Cvr-nr. 18215101

Kontakt e-mail: 118@edc.dk

(”EDC”)

 

Og

 

Balder Danmark A/S

Vesterbrogade 1 E 5

1620 København V

CVR-nr: 34058016

Kontakt e-mail til Balders databeskyttelsesrådgiver (”DPO”): persondata@balder.dk

(”Balder”)

 

Fælledkanten ejes og administreres af Balder, men udlejes via EDC som ejendomsmægler.

EDC og Balder er hver især dataansvarlige for den behandling af personoplysninger, som EDC og Balder foretager til egne formål i forbindelse med ejendomsprojektet Fælledkanten.

I forbindelse med ejendomsprojektet behandler EDC i visse tilfælde personoplysninger på vegne af og efter instruks fra Balder. EDC og Balder har derfor også indgået en databehandleraftale, der regulerer den behandling af personoplysninger, som EDC foretager på vegne af Balder.

EDC er ansvarlig for driften af hjemmesiden Fælledkanten.dk, herunder den indsamling og behandling af personoplysninger, der sker via hjemmesiden og som nærmere beskrevet i denne Persondatapolitik. EDC er således dataansvarlig for indsamling og behandling af personoplysninger på Fælledkanten.dk.

 

 

Generelt

 

Indsamling og behandling af personoplysninger forbindelse med Fælledkanten sker i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning, herunder forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af Personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EU) 2016/679 (“GDPR”) og lov nr. 502 af 23/05/2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (”databeskyttelsesloven”) .

Vi respekter dit privatliv og dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Derfor vil vi sikre lovlig, rimelig og gennemsigtig behandling af dine personoplysninger.

Med denne Persondatapolitik har vi derfor beskrevet den behandling af dine personoplysninger, der finder sted, når du benytter hjemmesiden ”Fælledkanten.dk”, eller når du i øvrigt indsender en interessetilkendegivelse eller forhåndsreservation via kontaktformularen på hjemmesiden.

I Persondatapolitikken er det også beskrevet, hvordan dine personoplysninger indsamles, til hvilke formål og hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger fsva. ejendomsprojektet Fælledkanten.

I øvrigt henviser vi til henholdsvis EDC og Balders generelle persondatapolitikker, hvor parternes øvrige behandling af personoplysninger er nærmere beskrevet. De generelle persondatapolitikker for henholdsvis EDC og Balder findes på hjemmesiderne:

 

 

 1. Hvilke personoplysninger indsamler EDC, når du besøger Fælledkanten.dk?
 • Cookies

 Når du besøger hjemmesiden Fælledkanten.dk, indsamler EDC automatisk personoplysninger om dig og din brug af hjemmesiden. Oplysningerne indsamles via såkaldte ”cookies” eller ”pixel tags”, der begge er små datafiler, som bliver gemt på din computer, tablet eller mobiltelefon, og som kan bruges til at identificere din computer/netværksenhed.

Hvis der placeres cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies. Før der placeres cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Hvis du på et senere tidspunkt ikke længere ønsker at give samtykke til brugen af cookies, skal du fravælge cookies ved at ændre indstillingerne i din browser som nærmere beskrevet i punkt 1.2 nedenfor. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke.

Der er to typer af cookies – midlertidige cookies og permanente cookies. Midlertidige cookies er informationsenheder, som slettes, når du lukker din web-browser. Permanente cookies er informationsenheder, som bliver gemt på din computer, indtil de bliver slettet. Permanente cookies sletter sig selv efter en vis periode, men bliver fornyet, hver gang du besøger Fælledkanten.dk. Både midlertidige og permanente cookies anvendes på Fælledkanten.dk.

EDC bruger cookies til:

 • Drift af hjemmesiden og forbedring af funktionalitet, herunder optimering af din oplevelse af hjemmesiden
 • Kvalitetssikring, dvs. at sikre kvaliteten af services og forhindre misbrug og uregelmæssigheder i forbindelse med brugen af services
 • Statistik, dvs. til at måle trafikken på Fælledkanten.dk, herunder antallet af besøg, hvilke domæner den besøgende kommer fra, hvilket overordnet geografisk område brugeren befinder sig i og lign.

 

Fælledkanten.dk indeholder derudover cookies fra visse tredjeparter (”tredjepartscookies”), som EDC benytter. Hjemmesiden anvender følgende tredjepartscookies:

 • Google Analytics, Hotjar og Oribi.io: Bruges til indsamling af data for at analysere brugen af Fælledkanten.dk. Der indsamles f.eks. hvilke sider der besøges, browsertype, operativsystem, platform, mv. Formålet er, at optimere brugeroplevelsen og forbedre Fælledkanten.dk.
 • Facebook: Marketing pixel bruges til at spore besøgende på tværs af websites. Hensigten er at vise annoncer, der er relevante og engagerende for den enkelte bruger, og dermed mere værdifulde for Balder som annoncør.

 

 • Sletning af cookies

Du har altid mulighed for at slette cookies ved at ændre indstillingerne i din browser. De fleste browsere tillader dig at slette cookies fra din harddisk, blokere for alle cookies eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Du skal dog være opmærksom på, at der i så fald kan være services og funktioner, du ikke kan bruge, fordi de kræver cookies til at huske valg, du foretager. Vi håber, at du vil tillade de cookies vi sætter, da de hjælper os med at forbedre din oplevelse på Fælledkanten.dk.

Fremgangsmåden sletning af cookies afhænger af hvilken browser du anvender, herunder:

 

Du kan også ændre dine indstillinger, så du får en advarsel, hver gang en hjemmeside forsøger at placere en cookie. Herefter kan du selv bestemme, om du vil acceptere den enkelte cookie eller ej. For mere information om, hvordan du administrerer dette, besøg http://www.aboutcookies.org.

 1. Hvilke personoplysninger indsamler EDC, når du afgiver en interessetilkendegivelse eller forhåndsreservation via Fælledkanten.dk?

EDC indsamler følgende informationer om dig, når du afgiver en interessetilkendegivelse eller forhåndsreservation:

 • Navn, herunder for- og efternavn
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Nuværende adresse

 

Dine personoplysninger vil kun blive behandlet til de i under punkt 3 beskrevne formål og opbevares ikke i længere tid end nødvendigt af hensyn til formålet med behandlingen.

Du kan læse mere om, hvor længe både EDC og Balder som udgangspunkt opbevarer dine personoplysninger i Persondatapolitikkens punkt 4 nedenfor.

2.1 Framelding af nyhedsbreve

Hvis du i forbindelse med din afgivelse af interessetilkendegivelse og/eller forhåndsreservation på Fælledkanten.dk har givet samtykke til modtagelse af nyhedsbreve, kan du kan til enhver tid og gebyrfrit framelde dig igen. I alle nyhedsbreve inkluderes nederst et link til afmeldelse.

 

Alternativt kan man kontakte EDC på 118@edc.dk for at afmelde sig yderligere information.

 1. Formål med behandlingen af dine personoplysninger

 

3.1 EDC

EDC indsamler og behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 

 • Opfyldelse af din interessetilkendegivelse eller forhåndsreservation afgivet via Fælledkanten.dk, herunder for at kunne kontakte potentielle lejere vedrørende ledige lejemål
 • at kunne indhente alle de oplysninger, der anses for nødvendige for at kunne vurdere og undersøge potentielle lejeres ansøgning om at blive lejer hos Balder
 • at kunne administrere konkrete lejeaftaler
 • Forbedring af EDC’s produkter og tjenester
 • Tilpasning af EDC’s kommunikation og markedsføring til dig
 • Direkte markedsføringsaktiviteter
 • Statistik og tilpasning af EDC’s ydelser
 • Optimering af hjemmesiden Fælledkanten.dk
 • Gennemførelse af en aftale eller foranstaltninger efter din anmodning herom
 • Anden administration af din relation til EDC
 • Opfyldelse af lovkrav

 

3.2 Balder

Balder indsamler og behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • at kunne indhente alle de oplysninger, der anses for nødvendige for at kunne vurdere og undersøge potentielle lejeres ansøgning om at blive lejer hos Balder
 • at kunne administrere konkrete lejeaftaler
 • Forbedring af Balders produkter og tjenester
 • Tilpasning af Balders kommunikation og markedsføring til dig
 • Direkte markedsføringsaktiviteter
 • Statistik og tilpasning af Balders ydelser
 • Gennemførelse af en aftale eller foranstaltninger efter din anmodning herom
 • Anden administration af din relation til Balder
 • Opfyldelse af lovkrav

 

 1. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Dine personoplysninger vil kun blive opbevaret, så længe det er nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af de formål, vi har indsamlet personoplysningerne til.

Vi gør dog opmærksom på, at vi kan have indsamlet dine personoplysninger i anden sammenhæng, f.eks. hvis du har tilmeldt dig nyhedsbreve eller i anden sammenhæng er kunde hos Balder eller EDC. I så fald kan vi fortsat behandle dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af de andre formål, vi har indsamlet personoplysningerne til.

Du kan altid anmode om indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om dig. Du kan læse nærmere om dine rettigheder i Persondatapolitikkens punkt 7 nedenfor.

 

4.1 EDC

Vi opbevarer de indsamlede personoplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til EDC’s levering af den pågældende service samt de relevante ydelser og under hensynstagen til de gældende forældelsesregler i Danmark.

4.2 Balder

Balder modtager først dine personoplysninger såfremt du ansøger om en lejebolig i Fælledkanten. Hvis du ikke ender med at blive lejer hos Balder, vil dine personoplysninger blive slettet hurtigst muligt efter, at din relation til Fælledkanten ophører.

Såfremt du ender med at blive lejer hos Balder, vil vi opbevare dine personoplysninger af hensyn til opfyldelsen af lejeforholdet og den lejekontrakt, vi har indgået med dig, så længe lejeforholdet er i kraft og i op til 3 år fra lejeforholdets ophør.

Vi kan dog være forpligtede til at gemme visse oplysninger i en længere periode, herunder f.eks. betalings- og faktureringsoplysninger, da bogføringsreglerne indebærer, at knyttet til en betaling skal opbevares i 5 år + løbende kalenderår efter det relevante regnskabsårs afslutning.

Vi kan også opbevare personoplysninger i længere tid, hvis vi vurderer, at det er nødvendigt med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. I sådanne situationer kan personoplysninger blive gemt i så lang tid, som det er nødvendigt for at føre sagen.

 

 1. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Vi er forpligtede til at sikre, at dine personoplysninger til enhver tid bliver behandlet forsvarligt, herunder gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til de risici, som konkret er forbundet med vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med Fælledkanten.

Både Balder og EDC opbevarer personoplysninger på sikrede netværk, der kun kan tilgås af en begrænset mængde medarbejdere, for hvem det er nødvendigt at tilgå personoplysningerne. Disse medarbejdere er desuden underlagt de hver især interne persondatapolitikker, der sikrer dine rettigheder og sikrer overholdelse af gældende lovgivning på området. Blandt alle forretningspartnere og leverandører, der behandler dine personoplysninger på enten EDC eller Balders vegne, er der udarbejdet en databehandleraftaler.

 

 1. Hvem deler vi dine personoplysninger med?

 

6.1 Kategorier af modtagere af dine personoplysninger

Vi forpligter os til ikke at videregive dine personlige oplysninger til uautoriserede personer eller tredje parter. Dog videregives personoplysningerne til de af henholdsvis EDC og Balder udpegede databehandlere, hvis det er nødvendigt med henblik på behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med Fælledkanten.

Vi kan derudover videregive dine personoplysninger til andre selskaber inden for henholdsvis EDC-koncernen og Balder-koncernen, hvis det er nødvendigt af hensyn til administrationen af Fælledkanten eller hvis vi på anden vis har en saglig, berettiget interesse heri.

EDC benytter e-mail-tjenesten, MailChimp, til at udsende e-mails til brugere, der har afgivet en interessetilkendegivelse eller givet samtykke til at modtage yderligere information om Fælledkanten. Herunder men ikke begrænset til: information om ledige lejemål, åben hus arrangementer samt færdiggørelse af nye etaper på Fælledkanten.

Fsva. deling af personoplysninger, der indsamles via anvendelsen af cookies på Fælledkanten.dk henvises til Persondatapolitikkens punkt 1.1.

 

6.2 Overførsel af dine personoplysninger til tredjelande

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt ikke blive overført til lande uden for EU/EØS (”tredjelande”).

EDC’s anvendelse af e-mail-tjenesten MailChimp indebærer dog, at dine personoplysninger kan blive opbevaret i USA. MailChimp er tilsluttet EU-US Privacy Shield-aftalen.

Hvis vi agter at overføre dine personoplysninger til et tredjeland, er vi forpligtede til at sikre, at der er fornøden garanti for, at dine personoplysninger bliver behandlet tilstrækkeligt sikkert, herunder f.eks. at modtageren er tilsluttet EU-US Privacy Shield-aftalen, hvis personoplysningerne overføres til USA.

 

 

 1. Dine rettigheder

Du har i henhold til GDPR en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger, herunder:

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du altid rette henvendelse til os via de kontaktoplysninger, der er angivet indledningsvist i Persondatapolitikken.

Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

 1. Henvendelser

Du kan til enhver tid rette henvendelse til os, hvis du har spørgsmål til eller ønsker at klage over den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du kan rette henvendelse til henholdsvis EDC og Balder ved at kontakte os via de kontaktoplysninger, der er anført øverst i denne Persondatapolitik.

 

Du har også ret til klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 1. Ændring af Persondatapolitikken

Vi kan løbende ændre denne persondatapolitik, og forbeholder os ret til dette, fordi vi løbende vil sikre, at vi opfylder kravene til korrekt behandling af dine personoplysninger.

Der vil blive orienteret om ændringer af Persondatapolitikken på Fælledkanten.dk. Den nye Persondatapolitik vil herefter være gældende for din brug af Fælledkanten.dk.

 

Version: Juli 2018

223 lækre lejligheder
i Fælledkanten

Kontakt vores mæglere på telefon
33 33 03 05 eller e-mail på 177@home.dk

Interesseret? Kontakt os i dag

Hvis du er interesseret, så kontakt os direkte eller gennem denne formular.

Alle lejere kontrolleres i RKI. Det er ikke muligt at leje såfremt man er registreret i RKI.